WorldofXC.com
Search athletes:

Statistics: Men from KAZ Free technique, Interval start

Name

Oberhof
2013-12-28
Interval Free 4.5 km

Davos
2013-12-14
Interval Free 30 km

Falun
2013-03-22
Interval Free 3.75 km

Val di Fiemme
2013-02-27
Interval Free 15 km

Davos
2013-02-17
Interval Free 15 km

Oberhof
2012-12-29
Interval Free 4 km
POLTORANIN Alexey
+ 0:19.4
9:22.8 (14th)
 
+ 0:09.2
5:29.9 (10th)
 
+ 1:00.6
35:48.1 (20th)
+ 0:23.7
8:52.4 (25th)
CHEBOTKO Nikolay   
+ 4:35.1
39:12.2 (63rd)
+ 1:03.4
35:50.9 (21st)
+ 0:30.4
8:59.1 (44th)
STAROSTIN Mark   
+ 4:46.5
39:23.6 (66th)
+ 2:55.9
37:43.4 (65th)
 
MALYSHEV Alexandr     
+ 0:59.8
9:28.5 (92nd)
MATVIYENKO Gennadiy     
+ 1:13.8
9:42.5 (97th)
VELICHKO Yevgeniy   
+ 3:29.9
38:07.0 (50th)
+ 2:42.7
37:30.2 (60th)
+ 0:48.6
9:17.3 (84th)
RAGOZIN Roman
+ 0:55.1
9:58.5 (95th)
     
CHEREPANOV Sergey 
+ 4:02.9
1:09:13.7 (46th)
    
AKHMADIYEV Yerdos 
+ 6:15.6
1:11:26.4 (61st)
   
+ 0:57.7
9:26.4 (91st)
VOLOTKA Denis   
+ 4:22.0
38:59.1 (62nd)
  

From cache